Druilirí


Íomhá chlúdaigh le Juice Verve trí Shutterstock 


Druilire Colúin

Druilire colúin


Úsáidtear an druilire colúin le poill a dhruileáil trí ábhair dhifriúla – miotal, adhmad agus plaisteach, mar shampla. Tiomáineann mótar beag leictreach an druilire seo. Suíonn an druilire ar cholún ard a sheasann ar bhonn daingean ar an urlár.

Is féidir an t-ábhar a bhfuil tú ag iarraidh poll a dhruileáil tríd a chlampáil ar thábla beag ar an druil le cuidiú leat an poll a chur san áit chruinn cheart.

Daingníonn tú an saotharphíosa ar thábla beag ar an druilire


Is féidir an tábla seo a ardú agus a ísliú leis an obair a éascú.

Nuair a bhíonn tú réidh leis an pholl a dhruileáil, úsáideann tú luamhán darb ainm an luamhán fotha le béalmhír an druilire a ísliú síos agus isteach san ábhar atá á dhruileáil.


Caithfidh muid bheith airdeallach ar chúrsaí sábháilteachta agus druilire colúin in úsáid.

  • Déan cinnte de go mbíonn spéaclaí cosanta á gcaitheamh agat agus go mbíonn gruaig fhada nó éadaí scaoilte (carbhat, mar shampla) ceangailte nó daingnithe, ar shiúl ón druilire.
  • Déan cinnte de go mbíonn an t-ábhar a bhfuil tú ag obair air clampáilte go daingean agus úsáid an luas ceart don ábhar a bhfuil tú ag obair air – má bhíonn tú éiginnte faoi seo, cuir ceist ar an mhúinteoir.
  • Déan cinnte de go mbaineann tú amach an eochair chrágáin sula dtosaíonn tú de bheith ag druileáil.
  • Agus déan cinnte de go mbíonn na sciatha cosanta uilig thíos agus san áit cheart sula dtosaíonn tú de bheith ag druileáil.
  • Bíodh a fhios agat go dtig leat an stopchnaipe práinne a bhrú in am ar bith más mian leat an druilire a stopadh go gasta. Má bhíonn ort seo a dhéanamh, déan cinnte de go gcuireann tú fios ar an mhúinteoir.

 

Déan cinnte go mbíonn a fhios agat cén áit a bhfuil an stopchnaipe éigeandála sula dtosaíonn tú de bheith ag druileáil

Tá an stopchnaipe seo ar an bhalla, ach in amanna, is troitheán a bhíonn sa stopchnaipe. Bíonn sé ar an urlár agus brúnn tú le do chos é 

?Na codanna den druilire colúin

 Cliceáil ar gach cuid den druilire le cur síos a fháil uirthi (pic den druilire le Pryzmat trí Shutterstock)

Druilire Gan Sreang

Tá cadhnra an druilire ceangailte thíos ag an bhun


Is druilire leictreach é seo ina bhfuil cadhnra in-athluchtaithe. Déantar an Druilire Gan Sreang a úsáid le tionscadail dhifriúla a chur i gcrích agus is féidir é a úsáid ar réimse d’ábhair (ag brath ar an bhéalmhír). Cionn is nach bhfuil sreang ar an druilire seo, tá sé furasta é a iompar agus a úsáid in áiteanna difriúla. Déantar cumhacht an druilire gan sreang a thomhas de réir voltas an chadhnra. Is é 6V an voltas is lú atá ar fáil agus 20V an voltas is airde, de ghnáth. Is ar láithreáin thógála agus a leithéid a úsáidtear an voltas is airde seo. Dá airde an voltas, is láidre an druilire ach is amhlaidh gur troime a bhíonn sé fosta, mar gheall ar mhéid an chadhnra.

Cuireann cadhnraí níos mó le meáchan an druilire
Druilire Láimhe

Is druilire gan chumhacht é an druilire láimhe.

Tá roth giair agus hanla ar an druilire, nuair a bhíonn tú ag iarradh poll a dhéanamh, tiontaíonn tú an hanla agus rothlaíonn sé seo an roth giair. Rothlaíonn tú an roth giair deiseal le druileáil isteach in ábhar.

Cineál druilire láimhe amháin


Uirlisí – baile